Sorum şu:
Aşağıdakilerden hangisi 17. Yy ıslahatlarının belirgin özelliklerinden değildir?